Concurs pentru ocupare post: PROFESOR DOCUMENTARIST PERIOADA DETERMINATA

UNITATEA SCOLARA: COLEGIUL NATIONAL SILVANIA ZALAU

cu sediul în Zalau str. UNIRII nr. 1, telefon: 0260-612598

fax: 0260-612186, e-mail: colegiul_zalau@yahoo.com

 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de posturi

-          1. POST  PROFESOR DOCUMENTARIST PERIOADA DETERMINATA – (pana la data de 31.08.2018)

 

-          la Colegiul National Silvania Zalau

         

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

-          Proba scrisa: în data de 21.06.2017, intre orele 10,00-12.00 în şcoală.

-          Proba orala- interviu : in data de 21.06.2017, intre orele  12,30 – 13,30 in scoala

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-          să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului;

-          să prezinte următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă

pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul  pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8.) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoara activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din  învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariatul unitatii până la data de 20.06.2017 orele 13.00

Relaţiile suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii sau la telefon nr. 0260-612598.

DIRECTOR,

Prof.dr. BULGAREAN VASILE

 

 

 

 

 

 

Lasa un raspuns:

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream