Anunt promovare personal contractual

 

ANUNT
PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE PERSONALULUI A CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT
a) Data: 16.1 1.2020,Colegiul National "Silvania" Zalau
b) Bibliografie
Legea sanatatii si securitatii in munca nr.3L9/2oo6 si Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
Legea ISU nr. 3o7/2006, capitolul II, sectiunea 1 si sectiunea 6.
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual si institutiile publice - cap. 2 Norme generale de conduita profesionala
contractual.
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - Titlul lV - Personalul unitatii de invatamant.
ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de aparare impotriva incendiilor.
Cartii de specialitate in domeniul: tamplarie , mecanica, termice , sanitare, constructii.
Tematica
Cunostinle de baza si de specialitate in domeniile prevazute in fisa postului: tamplarie, mecanica, termice, sanitare, constructii;
obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;
Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;
Norme de aparare impotriva incendiilor;
obligaliile muncitorului de intretinere in timpul serviciului.
c) Desfasurarea examenului- proba scrisa

->>anunt promovare personal contractual <<-

Lasa un raspuns:

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream