DELF – DALF la CNS

Colegiul Naţional « Silvania » Zalău – Centru de examen DELF delocalizat

Institutul Francez din România, Direcția Regională Cluj-Napoca, centru oficial de examen DELF-DALF, organizează în 2019  o sesiune delocalizată DELF la Zalău, judeţul Sălaj.
Această sesiune se va desfăşura în datele de 23 și 24 noiembrie 2019, în conformitate cu calendarul naţional de DELF-DALF în România.
Înscrierile la această sesiune se fac până în data de 8 noiembrie 2019.
Institutul Francez din România, Direcția Regională Cluj-Napoca a decis organizarea acestei sesiuni de examen în parteneriat cu Colegiul Naţional « Silvania » din Zalău.
Responsabilul centrului de examen este dl.prof. Vasile Bulgărean, directorul Colegiului Naţional «Silvania », iar persoana de contact între Institutul Francez din România, Direcția Regională Cluj-Napoca şi Centrul de examen delocalizat din Zalău este prof. Lucian Goga (email: lucian_goga@yahoo.com).
Ce sunt diplomele DELF/DALF?
DELF şi DALF sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză ale candidaţilor străini. 

DELF:  4 diplome diferite, fiecare validând un nivel de competenţă corespunzând Cadrului Comun de Referinţă pentru Limbile Străine al Consiliului Europei: DELF A1, DELF A2, DELF B1 şi DELF B2  

DELF A1 pune în valoare cunoştinţele dobândite de începători şi validează competenţele care se înscriu în nivelul de „descoperire”a limbii franceze.
DELF A2 validează competenţa lingvistică a unui utilizator elementar la un nivel de supravieţuire, cel al raporturilor sociale, al petrecerii timpului liber, al călătoriilor.
DELF B1 validează un nivel de competenţă care corespunde deja unui utilizator aproape independent al limbii franceze. Este vorba de nivelul prag.
DELF B2 se concentrează asupra eficacităţii argumentării, uşurinţei comunicării în context social şi asupra unui grad ridicat de conştientizare a funcţionării limbii. Este nivelul utilizatorului independent, cel care este cerut de cea mai mare parte a universităţilor franceze. 

DALF: 2 diplome diferite (DALF C1, DALF C2)
DALF C1 este nivelul autonomiei şi al experienţei care validează uşurinţa şi spontaneitatea în comunicare atât în context social cât şi profesional.
DALF C2 presupune stăpânirea limbii franceze la un nivel foarte înalt, precizie şi uşurinţă în comunicare precum şi adecvarea discursului în funcţie de context şi de interlocutor. 

Care este avantajul obţinerii unei astfel de diplome?

In conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017—2018 elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examenul DELF, nivel A2 sau superior, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examenul DELF, nivel B1 sau nivel B2, respectiv DALF, nivel C1 sau C2, pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal din cadrul examenului de bacalaureat.
Examenele DELF (JUNIOR şi SCOLAIRE) (A1, A2, B1 şi B2) şi DALF (C1 şi C2) fac parte din categoria examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba franceză.
Cum puteţi obţine informaţii detaliate despre centrele de examen din România, procedura de înscriere, sesiunile de examene,  structura probelor?
Descrierea probelor de examen şi condiţiile de înscriere le puteţi afla accesând site-ul Institutului Francez din Cluj
Care sunt tarifele și care este procedura de înscriere? Vezi  AICI

 

Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Abonează-te la newsletter
Vezi galeria noastră foto
galerie foto
Date de contact
Colegiul Național "Silvania"
Zalău, Str. Unirii, nr.1
Tel: 0260 612 598
Fax: 0260 612 186
E-mail: colegiul_zalau@yahoo.com E-mail admin: sitecns@yahoo.com
How To Get Rid Of Dandruff Fast
Stretch Marks Removal
Best Eye Cream