Ministerul Educaţiei Naţionale

 
Ordin nr. 4893/2014

din 10/11/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16/01/2015

Ordinul nr. 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015


 

    În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.455/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 decembrie 2013.
   Art. 3. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

    Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
    Nr. 4.893.

   
ANEXĂ

   
METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015